Friday, March 12, 2010

13-03-10


watashi wa jikkō deki mase n .
watashi wa mukō ni suru koto ga deki mase n deshi ta
watashi wa henkō deki mase n .
watashi wa , hyōji sa re nai baai wa , kyōtsū no sureddoniyotte ketsugō gozen anata no kokoro ni watashi no kokoro no tai
watashi wa se zu ni ta~tsu te kangaeru koto ga deki nai
watashi wa anata nashi de jikkō shi te iru to kangaeru koto ga deki nai
watashi no kokoro ni wa hontōni nai henkō kore wa mada shinzō to onaji desu toshite ,
watashi ga hajimete anata wo aishi , onaji


No comments:

Post a Comment